Žvaigždės tame danguje

Tame danguje matosi gi visokiausios žvaigždės. Nuo mažų iki didelių, nuo didelių iki mažų, vidutinių ir visokių, ir taip toliau. O kaip yra toliau dangaus skliaute, kaip kokiam vėžlio kiaute, už to tolimo erdvės skliauto? Ten gi randasi vėl naujos žvaigždės ir taip iki begalybės. Koks begalinis ir platus iš tiesų yra mūsų pasaulis, koks nepaprastas ir magiškas, nežemiškas ir nepakartojamas jis.

Kometa nakties danguje

Pastarosiomis dienomis buvo matyti tokia ypatinga kometa, kuri karaliavo šiaurės danguje naktį. Tačiau dabar ji matyt jau nebesimato, arba greitai nebesimatys. Kometa buvo didelė, ryški ir daug kas ją matė šiaurėje, šiauriniame danguje, kaip kokiame rage. Išsvajotoji kometa kitą kartą apsireikš labai labai negreit, po daug šimtų, o gal net tūkstančių metų, todėl būtinai reikėjo ją pamatyti, net jeigu kitą dieną reikia kaip nenupešiotam viščiukui eiti į darbą malūne grūdų malt.

Durų raktai visokioms durims

Durų raktai visų tipų durims ir saugiam rakinimui. Į Jūsų namus neįsilauš jokie vagys. Durys bus tvirtos, saugios ir patikimai apsaugos už jų sudėtą turtą, kas tai bebūtų: skrynios su juvelyrika, telefonai, televizoriai, slaptieji valstybės dokumentai, kuriuose yra visi įrodymai apie legalų plėšikavimą ir europinių lėšų įsisavinimą persisunkiant sau į asmenines sąskaitas milijonus. Patikima apsauga politikams nuo piktos liaudies ir visų kitų, kurie trikdo sklandų lėšų įsisavinimą ir šalies gerovę.

Du raktai visokioms durims

Užtenka kad būtų ir du raktai visokioms durims. Su dviem galėsite rakinti viską, ką tik matote ir negaila rakinti. Vienas pagrindinis, o kitas atsarginis. Du visais atžvilgiais vienodi ir universalūs. Rakinkite visokias sales, kambarius, seifus, duris, langus, užraktus, kavines, restoranus, žodžiu visokias kokias patalpas. Rakinkite ir apsaugokite ir būkite saugūs su užrakintom durim.

Universalus užraktas visoms durims, jei tik netingite juo naudotis, už gerą kainą. Kviečiame įsigyti visokių visokiausių užraktų, nepatingėti, atvykti išsirinkti ir turėsite tai, kas bus vertinga. Štai dėl ko verta gyventi.